fbpx

MTF

ความเหมือนที่แยกไม่ออก หลังการแปลงเพศชายเป็นหญิง

ปัจจุบันเทคโนโลยีการผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิงมันไปไกลมากครับ ความเสมือนจริงภายนอกในคนไข้หลายเคสแทบจะแยกไม่ออก ยิ่งคนไข้ที่มีบุคลิกภาพภายนอก ไม่ว่าจะเป็นท่าทางการเดิน การใช้ชีวิต รวมไปถึงเสียงที่พูดออกมา เมื่อพูดออกมาเหมือนผู้หญิงก็มี ดังนั้นขึ้นอยู่ที่การมองของแต่บุคคลว่าจะมองออกหรือว่ามองไม่ออกอย่างไร เอาเป็นว่าหากให้ถอดเสื้อผ้าออกมา มองรวมๆ อาจจะไม่รู้ แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบกันจริงๆ อย่างไรก็ไม่เหมือน 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับหมอให้ 90 ถึง 95%

การขยายช่องคลอดเทียม หลังการแปลงเพศจากชายเป็นหญิง

ารผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง นอกจากการดูแลแผลผ่าตัด การขยายช่องคลอดเทียม
หรือที่เรียกกันว่า #การแยงโม จะมีความสำคัญมาก ซึ่งช่องคลอดเทียมที่สร้างขึ้น
ต้องได้รับการดูแลหลังการผ่าตัดโดยการขยายด้านกว้างและด้านลึก โดยหมอจะใช้แท่งขยายช่องคลอดเทียม
ตามขนาดไซส์ S, M ,L ซึ่งจะช่วยไม่ให้ช่องคลอดตีบตัน

ความสุขกับเพศที่ตัวเองได้เลือก

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางด้านร่างกาย จากอวัยวะเพศชาย เป็นอวัยวะเพศหญิง ที่เรียกว่า
ผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง (Sex Change) FEMALE Modify Technique ในการทำโพรงเพื่อสร้างช่องคลอดเทียม
ให้มีความลึกของช่องคลอดตามความเหมาะสมกับสภาพของร่างกาย

แปลงเพศจากชายเป็นหญิง เหมือนจริงแค่ไหน ?

สำหรับหมอ ปัจจุบันเทคโนโลยีการศัลยกรรม ผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง ( Sex Change )

นั้นได้มาไกลมาก ความเหมือนจริงทั้งภายนอกในและภายนอก คนไข้หลายเคสแทบจะแยกไม่ออก  ยิ่งถ้าบุคลิกภาพภายนอก  

ไม่ว่าจะเป็นท่าทางการเดิน การใช้ชีวิต รวมไปถึงเสียงที่พูดออกมายิ่งทำให้หลายคนแยกไม่ออก เมื่อพูดออกมาเหมือนผู้หญิงก็มีเยอะครับ

ติดตามอาการ หลังผ่าตัดแปลงเพศ จากชายเป็นหญิง (Sex Change)

วันนี้ลูกสาวของหมอ เข้ามาติดตามอาการ หลังผ่าตัดแปลงเพศ จากชายเป็นหญิง (Sex Change)FEMALE Modify Technique เพื่อเตรียมตัวบินกลับประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงโดยสมบูรณ์
สำหรับหมอ การดูแลหลังการผ่าตัดนั้นสำคัญทุกหัตถการครับ แต่สำหรับ การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง จะพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกขั้น

อวัยวะเพศหญิงเทียมมีคลิตอริส เวลาสะกิดจะมีอารมณ์ไหม?

ในการผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง (MTF) สิ่งที่หมอทำนั้นไม่ใช่แค่การสร้างรูปทรงภายนอกให้เหมือนจริงเท่านั้น หมอยังต้องทำให้มีความรู้สึกจุดสัมผัสของอารมณ์ที่เหมือนผู้หญิงอีกด้วย เพื่อให้คนไข้มีความสุขมากที่สุด

การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง (Sex Change) เพื่อเก็บความรู้สึก Sex ที่ดี

 ในการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง นอกจากรูปลักษณ์ภายนอกอวัยวะเพศที่เป็นหญิงครบทุกองค์ประกอบแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือความรู้สึก ในการผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง หมอจะเก็บเส้นประสาท (Nerve) ที่มาเลี้ยงตรงส่วนปลายขององคชาต (grand pennis) ไปเป็น ปุ่มกระสัน (Clitoris)