fbpx

MAX Lift

ดึงหน้า (Face Lift) เทคนิค MAX Lift

การดึงหน้า Face Lift (Rhytidectomy)  คืออะไร ?

การดึงหน้า Face Lift คือ  การผ่าตัดศัลยกรรมสามารถแก้ปัญหาส่วนหย่อนคล้อยบนใบหน้าโดยการตัดผิวหนังภายนอก และดึงให้กระชับถึงเนื้อเยื่อชั้นแสมซ (SMAS : Superficial Musculo-Aponeurotic System) เป็นชั้นเนื้อเยื่อที่คงความแข็งแรงของใบหน้า  เป็นชั้นที่เหมาะแก่การดึงหน้าเพราะจะทำให้ดูเป็นธรรมชาติแก้ปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยได้ตรงจุด

ทำไมต้องดึงหน้า ด้วยเทคนิค “ MAX  Lift”

ด้วยโครงหน้าที่แตกต่างกันไป  การดึงหน้า  “MAX  Lift”   จึงเป็นเทคนิคการผ่าตัดที่ออกแบบให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ

M : Maximum

การผ่าตัดดึง และตึง ชั้นกล้ามเนื้อดึงจากด้านใน  ให้ตึงกระชับมากที่สุด แต่คงความธรรมชาติที่สุดของชั้นผิวหนัง

A : Appropriate SMAS

การดึงหน้านั้นเราจะไม่ได้แค่ดึง ตัดและเย็บ แต่หมอจะต้องดูถึงโครงสร้างของใบหน้าว่าต้องเลาะหรือเก็บส่วนไหนบ้าง เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาอ่อนเยาว์ ดูเป็นธรรมชาติและตรงกับความต้องการมากที่สุด

Approach SMAS เป็นการจัดการกับ SMAS  โดย SMAS manipulation : มีหลายเทคนิคที่จะผ่าตัดส่วนนี้

-SMAS Plication : เป็นการเย็บ ส่วนของ SMAS เลย โดยอาจเย็บตาม ทิศทางที่ต้องการ เช่นเย็บดึงขนานกับ Nasolabia flop

-SMAS Flap : โดยทำการผ่าตัดแยกส่วนของ SMAS ออกมาเป็นแผ่น แล้วอาจแยกส่วนของ SMAS ไปตามทิศทางที่ต้องการ ได้แก่ยกดึงไปทาง ใบหู และดึง SMAS อีกส่วนเพื่อช่วยดึงผิวหนังส่วนคอ

-SMAS Ectomy : โดยการผ่าตัดเลาะเป็น flap แล้วตัด SMAS ออก เพื่อให้แรงดึงมีมากขึ้น และช่วยให้ใบหน้าโดยรวมดูเล็กลง

X : Exclusive

เพราะใบหน้าของแต่ละคนโครงสร้างและปัญหาไม่เหมือนกันทำให้การผ่าตัดแก้ไขดึงหน้าต่างกันไป   บางคนผิวหนังใบหน้าเหี่ยวย่น ต้องการดึงกล้ามเนื้อ SMAS ไปด้านข้างเพื่อให้ตึง   แต่สำหรับบางคนผิวหนังใบหน้า   หย่อนคล้อย แค่ดึงคงยังไม่พอ อาจก็ต้องตัดเลาะกล้ามเนื้อ SMAS ดึงและยกไปพร้อมกัน เพื่อแก้ไขปัญหา แก้มคล้อยยาน ดังนั้นในการดึงหน้าของแต่ละคนจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคต่างกันไป

ติดต่อสอบถาม