fbpx

FEMALEModifyTechnique

การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงไร้แผล

เทคนิคการผ่าตัดแปลงเพศเปลี่ยนจากชายให้กลายเป็นหญิง กับการผ่าตัด Scarless Surgery
ไม่ทิ้งรอยแผลไว้ และผ่าตัดเป็นหญิงที่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์หรือความรู้สึกทางเพศครบถ้วน
ที่ใช้หลักการคิดจาก FEMALE Modify เป็นการผ่าตัดสร้างช่องคลอดเทียมขึ้นมาใหม่

ชีวิตใหม่หลังการแปลงเพศ

การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง (Sex Change) FEMALE Modify Technique นั้น เป็นการผ่าตัดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ ทางด้านร่างกายของคนไข้จากอวัยวะเพศชาย เป็นอวัยวะเพศหญิง ดังนั้นการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดจึงสำคัญเป็นอันดับแรก

ความรู้สึกทางเพศ หลังการแปลงเพศชายเป็นหญิง ?

 ในการผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง การสร้างรูปทรงภายนอกให้เหมือนอวัยวะเพศหญิงแล้ว
ความรู้สึกทางเพศยังคงอยู่ หมอจะเก็บเส้นประสาท (Nerve) ที่มาเลี้ยงตรงส่วนปลายขององคชาต (grand pennis)
ไปเป็น ปุ่มกระสัน (Clitoris) ทำให้มีความรู้สึกทางเพศ บริเวณปุ่มกระสัน (Clitoris)

อวัยวะเพศหญิงเทียมมีคลิตอริส เวลาสะกิดจะมีอารมณ์ไหม?

ในการผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง (MTF) สิ่งที่หมอทำนั้นไม่ใช่แค่การสร้างรูปทรงภายนอกให้เหมือนจริงเท่านั้น หมอยังต้องทำให้มีความรู้สึกจุดสัมผัสของอารมณ์ที่เหมือนผู้หญิงอีกด้วย เพื่อให้คนไข้มีความสุขมากที่สุด

ทำไมศัลยแพทย์ ถึงไม่แนะนำ”ตัดไข่”ก่อนมาแปลงเพศ

คนไข้หลายๆ ที่ร่างกายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิง เลือกที่จะตัดไข่ เพื่อเป็นก้าวแรกของการเป็นหญิงของใครหลายคน แต่หมอจะไม่แนะนำ 
เพราะมีผลต่อการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงในอนาคตของคนไข้ 

การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง “FEMALE Modify Technique”

การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง “FEMALE Modify Technique”
สำหรับการผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง (Sex Change) สิ่งที่คนไข้อยากได้คือ มีกายที่เป็นหญิงพร้อมสมบูรณ์ตรงกับจิตใจ แต่จะทำอย่างไรให้กายนั้นเป็นหญิงอย่างแท้จริง นั้นคือสิ่งที่คนไข้ต้องการหลังแปลงเพศ