fbpx

transfrom

ความเหมือนที่แยกไม่ออก หลังการแปลงเพศชายเป็นหญิง

ปัจจุบันเทคโนโลยีการผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิงมันไปไกลมากครับ ความเสมือนจริงภายนอกในคนไข้หลายเคสแทบจะแยกไม่ออก ยิ่งคนไข้ที่มีบุคลิกภาพภายนอก ไม่ว่าจะเป็นท่าทางการเดิน การใช้ชีวิต รวมไปถึงเสียงที่พูดออกมา เมื่อพูดออกมาเหมือนผู้หญิงก็มี ดังนั้นขึ้นอยู่ที่การมองของแต่บุคคลว่าจะมองออกหรือว่ามองไม่ออกอย่างไร เอาเป็นว่าหากให้ถอดเสื้อผ้าออกมา มองรวมๆ อาจจะไม่รู้ แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบกันจริงๆ อย่างไรก็ไม่เหมือน 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับหมอให้ 90 ถึง 95%

การขยายช่องคลอดเทียม หลังการแปลงเพศจากชายเป็นหญิง

ารผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง นอกจากการดูแลแผลผ่าตัด การขยายช่องคลอดเทียม
หรือที่เรียกกันว่า #การแยงโม จะมีความสำคัญมาก ซึ่งช่องคลอดเทียมที่สร้างขึ้น
ต้องได้รับการดูแลหลังการผ่าตัดโดยการขยายด้านกว้างและด้านลึก โดยหมอจะใช้แท่งขยายช่องคลอดเทียม
ตามขนาดไซส์ S, M ,L ซึ่งจะช่วยไม่ให้ช่องคลอดตีบตัน

ความสุขกับเพศที่ตัวเองได้เลือก

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางด้านร่างกาย จากอวัยวะเพศชาย เป็นอวัยวะเพศหญิง ที่เรียกว่า
ผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง (Sex Change) FEMALE Modify Technique ในการทำโพรงเพื่อสร้างช่องคลอดเทียม
ให้มีความลึกของช่องคลอดตามความเหมาะสมกับสภาพของร่างกาย

แปลงเพศจากชายเป็นหญิง เหมือนจริงแค่ไหน ?

สำหรับหมอ ปัจจุบันเทคโนโลยีการศัลยกรรม ผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง ( Sex Change )

นั้นได้มาไกลมาก ความเหมือนจริงทั้งภายนอกในและภายนอก คนไข้หลายเคสแทบจะแยกไม่ออก  ยิ่งถ้าบุคลิกภาพภายนอก  

ไม่ว่าจะเป็นท่าทางการเดิน การใช้ชีวิต รวมไปถึงเสียงที่พูดออกมายิ่งทำให้หลายคนแยกไม่ออก เมื่อพูดออกมาเหมือนผู้หญิงก็มีเยอะครับ

ติดตามอาการ หลังผ่าตัดแปลงเพศ จากชายเป็นหญิง (Sex Change)

วันนี้ลูกสาวของหมอ เข้ามาติดตามอาการ หลังผ่าตัดแปลงเพศ จากชายเป็นหญิง (Sex Change)FEMALE Modify Technique เพื่อเตรียมตัวบินกลับประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงโดยสมบูรณ์
สำหรับหมอ การดูแลหลังการผ่าตัดนั้นสำคัญทุกหัตถการครับ แต่สำหรับ การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง จะพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกขั้น