fbpx

ติดตามอาการ

ความเหมือนที่แยกไม่ออก หลังการแปลงเพศชายเป็นหญิง

ปัจจุบันเทคโนโลยีการผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิงมันไปไกลมากครับ ความเสมือนจริงภายนอกในคนไข้หลายเคสแทบจะแยกไม่ออก ยิ่งคนไข้ที่มีบุคลิกภาพภายนอก ไม่ว่าจะเป็นท่าทางการเดิน การใช้ชีวิต รวมไปถึงเสียงที่พูดออกมา เมื่อพูดออกมาเหมือนผู้หญิงก็มี ดังนั้นขึ้นอยู่ที่การมองของแต่บุคคลว่าจะมองออกหรือว่ามองไม่ออกอย่างไร เอาเป็นว่าหากให้ถอดเสื้อผ้าออกมา มองรวมๆ อาจจะไม่รู้ แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบกันจริงๆ อย่างไรก็ไม่เหมือน 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับหมอให้ 90 ถึง 95%

การขยายช่องคลอดเทียม หลังการแปลงเพศจากชายเป็นหญิง

ารผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง นอกจากการดูแลแผลผ่าตัด การขยายช่องคลอดเทียม
หรือที่เรียกกันว่า #การแยงโม จะมีความสำคัญมาก ซึ่งช่องคลอดเทียมที่สร้างขึ้น
ต้องได้รับการดูแลหลังการผ่าตัดโดยการขยายด้านกว้างและด้านลึก โดยหมอจะใช้แท่งขยายช่องคลอดเทียม
ตามขนาดไซส์ S, M ,L ซึ่งจะช่วยไม่ให้ช่องคลอดตีบตัน

ความสุขกับเพศที่ตัวเองได้เลือก

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางด้านร่างกาย จากอวัยวะเพศชาย เป็นอวัยวะเพศหญิง ที่เรียกว่า
ผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง (Sex Change) FEMALE Modify Technique ในการทำโพรงเพื่อสร้างช่องคลอดเทียม
ให้มีความลึกของช่องคลอดตามความเหมาะสมกับสภาพของร่างกาย

ชีวิตใหม่หลังการแปลงเพศ

การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง (Sex Change) FEMALE Modify Technique นั้น เป็นการผ่าตัดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ ทางด้านร่างกายของคนไข้จากอวัยวะเพศชาย เป็นอวัยวะเพศหญิง ดังนั้นการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดจึงสำคัญเป็นอันดับแรก

ความรู้สึกทางเพศ หลังการแปลงเพศชายเป็นหญิง ?

 ในการผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง การสร้างรูปทรงภายนอกให้เหมือนอวัยวะเพศหญิงแล้ว
ความรู้สึกทางเพศยังคงอยู่ หมอจะเก็บเส้นประสาท (Nerve) ที่มาเลี้ยงตรงส่วนปลายขององคชาต (grand pennis)
ไปเป็น ปุ่มกระสัน (Clitoris) ทำให้มีความรู้สึกทางเพศ บริเวณปุ่มกระสัน (Clitoris)

ทำไมศัลยแพทย์ ถึงไม่แนะนำ”ตัดไข่”ก่อนมาแปลงเพศ

คนไข้หลายๆ ที่ร่างกายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิง เลือกที่จะตัดไข่ เพื่อเป็นก้าวแรกของการเป็นหญิงของใครหลายคน แต่หมอจะไม่แนะนำ 
เพราะมีผลต่อการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงในอนาคตของคนไข้