fbpx

การขยายช่องคลอดเทียม หลังการแปลงเพศจากชายเป็นหญิง

#การขยายช่องคลอดเทียม หลังการแปลงเพศจากชายเป็นหญิง
การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง นอกจากการดูแลแผลผ่าตัด การขยายช่องคลอดเทียม
หรือที่เรียกกันว่า #การแยงโม จะมีความสำคัญมาก ซึ่งช่องคลอดเทียมที่สร้างขึ้น
ต้องได้รับการดูแลหลังการผ่าตัดโดยการขยายด้านกว้างและด้านลึก โดยหมอจะใช้แท่งขยายช่องคลอดเทียม
ตามขนาดไซส์ S, M ,L ซึ่งจะช่วยไม่ให้ช่องคลอดตีบตัน ในช่วงแรกจะมีความเจ็บในการขยายช่องคลอดเทียม
เพื่อให้ผ่านจุดที่ขยายช่องคลอดเทียมไป ทั้งตัวคนไข้เองและคนใกล้เคียงต้องคอยให้กำลังใจ
โดยใช้เวลา 6เดือน ถึง 1 ปี หลังจากการผ่าตัดช่องคลอดถึงจะเริ่มเข้าที่มากขึ้น ซึ่งหลังผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง
หมอจะนัดติดตามอาการอยู่เป็นระยะ หมอเป็นกำลังใจให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปเป็นผู้หญิงโดยสมบูรณ์ครับ
สำหรับคนไข้เคสนี้จากรูป จะมองเห็นถึงความห่วงใยและกำลังใจที่คอยอยู่ข้างๆตลอดครับ

โดย นพ.คณิต  วิทยาวนิชชัย  ศัลยแพทย์เฉพาะทาง

https://www.facebook.com/Dr.KanitW

ติดต่อสอบถาม