fbpx

ความสุขกับเพศที่ตัวเองได้เลือก

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางด้านร่างกาย จากอวัยวะเพศชาย เป็นอวัยวะเพศหญิง ที่เรียกว่า
ผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง (Sex Change) FEMALE Modify Technique ในการทำโพรงเพื่อสร้างช่องคลอดเทียม
ให้มีความลึกของช่องคลอดตามความเหมาะสมกับสภาพของร่างกาย สำหรับขั้นตอนนี้ เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญ
หมอจะตัดเลาะอวัยวะเพศชาย ต่อท่อปัสสาวะ (Urethra) เก็บเส้นประสาท (Nerve) เพื่อให้ได้ความรู้สึกเหมือนเดิม
ทำช่องคลอดเทียมจากหนังหุ้มอัณฑะ ตกแต่งสร้างปุ่มรับความรู้สึกทางเพศ หรือ คริสตอริส (Clitoris) แคมใน (Labia Minora)
แคมนอก (Labia Majora) โดยทำการผ่าตัดและตกแต่ง ซ่อนแผลเป็นให้เห็นน้อยที่สุด สวยงามเสมือนอวัยวะเพศหญิงที่สมบรูณ์
และยังคงมีความรู้สึกทางเพศอยู่เหมือนเดิม ดังนั้นคนไข้หลังการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง จะมีสภาพร่างกายสอดคล้องกับสภาพจิตใจที่ต้องการของตัวเอง ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับเพศที่ตัวเองได้เลือกใหม่ครับ

โดย นพ.คณิต  วิทยาวนิชชัย  ศัลยแพทย์เฉพาะทาง

https://www.facebook.com/Dr.KanitW

ติดต่อสอบถาม