fbpx

DicedCartilage

การเสริมจมูกด้วย “ กระดูกอ่อนซี่โครง “ ดีกว่า ซิลิโคนจริงหรือ ?

การเสริมจมูกด้วย กระดูกอ่อนซี่โครง เป็นการผ่าตัดที่ต้องใช้เทคนิคการเสริมจมูกแบบเปิด ( Open Rhinoplasty ) ซึ่งจะต่างจากการเสริมจมูกด้วยซิลิโคน เพื่อแก้ไขรูปทรงจมูก หรือเสริมบริเวณที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขทรงจมูกแบบที่ “ซิลิโคนไม่สามารถทำได้”