fbpx

Surgery

เสริมอึ๋มไม่ใช่เรื่อง ยัด เย็บ จบ !!!

หน้าอก คือ สื่อกายที่แสดงถึงความเป็นผู้หญิง  แต่ผู้หญิงหลาย ๆ คนต้องเจอกับปัญหาอกไข่ดาว   อกไม่เท่ากัน  อกหย่อนคล้อย