fbpx

การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงไร้แผล

การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงไร้แผล Male to Female Scarless Surgery
   เทคนิคการผ่าตัดแปลงเพศเปลี่ยนจากชายให้กลายเป็นหญิง กับการผ่าตัด Scarless Surgery
ไม่ทิ้งรอยแผลไว้ และผ่าตัดเป็นหญิงที่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์หรือความรู้สึกทางเพศครบถ้วน
ที่ใช้หลักการคิดจาก FEMALE Modify เป็นการผ่าตัดสร้างช่องคลอดเทียมขึ้นมาใหม่
ให้มีความลึกตามที่ต้องการเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ได้จริง โดยทำให้รูปลักษณ์ภายนอกคล้ายอวัยวะเพศหญิงมากที่สุด
ทั้ง #แคมนอก Labia Majora #แคมใน Labia Minora เปลี่ยนช่องทางปัสสาวะ ให้อยู่ถูกที่ถูกตำแหน่ง
เพิ่มจุดสัมผัสรับรู้หรือ #คลิตอริส Clitoris โดยเทคนิคการเย็บซ่อนแผล

โดย นพ.คณิต  วิทยาวนิชชัย  ศัลยแพทย์เฉพาะทาง

https://www.facebook.com/Dr.KanitW

ติดต่อสอบถาม