fbpx

การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง (Sex Change) เพื่อเก็บความรู้สึก Sex ที่ดี

การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง (Sex Change) เพื่อเก็บความรู้สึก Sex ที่ดี

ในการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง นอกจากรูปลักษณ์ภายนอกอวัยวะเพศที่เป็นหญิงครบทุกองค์ประกอบแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือความรู้สึก ในการผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง หมอจะเก็บเส้นประสาท (Nerve) ที่มาเลี้ยงตรงส่วนปลายขององคชาต (grand pennis) ไปเป็น ปุ่มกระสัน (Clitoris) ทำให้มีความรู้สึกทางเพศ บริเวณปุ่มกระสัน (Clitoris) นอกจากนี้ หมอจะผ่าตัดเก็บเส้นประสาท ที่ผิวหนัง ตรงปลายอวัยวะของเพศชาย เอามาตกแต่งผิวหนังเป็นแคมเล็ก (Labia Minora) ทำให้เวลาสัมผัสจับต้อง หรือเสียดสี ตรงส่วนของแคมเล็ก จะเกิดความรู้สึกไวต่อการสัมผัส ทำให้เกิดความรู้สึกทางเพศได้เช่นกัน ดังนั้นหลังจากการแปลงเพศจากชายเป็นหญิง เมื่อได้รูปลักษณ์ภายนอกที่ตรงกับใจแล้ว ต้องใช้งานได้จริง รวมไปถึงความรู้สึกที่ครบทุกจุดสัมผัสครับ

 

โดย นพ.คณิต  วิทยาวนิชชัย  ศัลยแพทย์เฉพาะทาง

https://www.facebook.com/Dr.KanitW

 

ติดต่อสอบถาม