fbpx

เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง หลังผ่าตัดดึงหน้า

เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง หลังผ่าตัดดึงหน้า
เห็นถึงความต่างระหว่างรูปในคอมกับคนข้างหมอมั้ยครับ ดูไม่ผิดครับคือคนเดียวกัน ในจอคอมคือรูปก่อนผ่าตัด
สำหรับการดึงหน้า MAX Lift หมอจะไม่ได้แค่ดึง ตัดและเย็บ แต่หมอจะต้องดูถึงโครงสร้างของใบหน้าว่าต้องเลาะหรือเก็บส่วนไหนบ้าง
โดยการเลาะ ยึดชั้นกล้ามเนื้อ High SMAS ให้ตึงกระชับ เย็บแผลสามชั้น ซ่อนแผลในตำแหน่งที่เห็นน้อยที่สุด
ให้ตรงกับความต้องการของคนไข้มากที่สุดเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาอ่อนเยาว์แต่ยังคงเป็นธรรมชาติ เนื่องจากใบหน้าของแต่ละคนโครงสร้าง
และปัญหาไม่เหมือนกันทำให้การผ่าตัดแก้ไขดึงหน้าจึงต่างกันไป ดังนั้นเทคนิคการผ่าตัดที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคลเพื่อให้เหมาะกับโครงหน้าจึงสำคัญครับ

ติดต่อสอบถาม