fbpx

ความปลอดภัยของคนไข้ Patient safety

#ความปลอดภัยของคนไข้ ( Patient safety )
หมอให้เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับหนึ่ง ซึ่งความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้ต้องมี 4 ข้อตามนี้ครับ
1. #Patient คือ ผู้ไข้ที่ต้องการเข้ารับบริการศัลยกรรมจะต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่พร้อมในการเข้ารับการศัลยกรรมที่ต้องการทำ โดยคนไข้ควรมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป (ในกรณีที่อายุไม่ถึง 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองเซ็นยินยอมนะครับ) ซึ่งขึ้นอยู่กับหัตถการที่ต้องการทำครับ
2. #Surgeon หรือ ศัลยแพทย์ต้องมีความชำนาญหรือมีประสบการณ์ในการผ่าตัด แพทย์จะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลศัลยแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือได้
3. #Procedure ขั้นตอนในการทำผ่าตัดหรือการทำหัตกรรมที่ดำเนินการจะต้องได้รับมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป ไม่ใช่อยู่ในขั้นตอนของการทดลอง และขั้นตอนการทำหัตถกรรมเพื่อเสริมความงามต้องมีความเหมาะสมกับคนไข้ที่เข้ารับบริการเสริมความงามด้วย
4. #Facility สิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งสถานพยาบาล อุปกรณ์ ห้องผ่าตัดที่ใช้สำหรับการให้บริการกับคนไข้ต้องมีความสะอาดและปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

หากมีครบ 4 ข้อนี้แล้ว ในการทำศัลยกรรมเพื่อเสริมความงามย่อมจะมีความปลอดภัยต่อคนไข้มากที่สุดครับ

 

โดย นพ.คณิต  วิทยาวนิชชัย  ศัลยแพทย์เฉพาะทาง

https://www.facebook.com/Dr.KanitW

ติดต่อสอบถาม