fbpx

ฟิลเลอร์หน้าผาก ปรับโหงวเฮ้ง

ฟิลเลอร์หน้าผาก เป็นอีก 1 จุดที่หมอแนะนำ เพื่อปรับรูปหน้าให้ได้สัดส่วน ช่วยเสริมโหงวเฮ้งให้ดูดี

แต่การฉีดฟิลเลอร์หน้าผาก เป็นอีกหนึ่งจุดที่อันตรายมาก ถ้าฉีดโดยแพทย์ที่ไม่เชี่ยวชาญ หมอเถื่อนหรือหมอกระเป๋า

เพราะเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดที่เชื่อมไปยังดวงตาโดยตรง ในการฉีดเติมบริเวณหน้าผากนั้น ต้องใช้ปริมาณฟิลเลอร์ในแต่ละจุด

ค่อนข้างเยอะโดยประมาณ 3-5 CC. ขึ้นอยู่กับความพอใจ แต่ถ้าฉีดด้วยเทคนิคที่ถูกต้อง แพทย์ที่เชี่ยวชาญ

มีความชำนาญ ใช้ฟิลเลอร์แท้ที่ได้มาตรฐาน ผ่าน อย. ผลลัพธิ์ที่ได้จึงจะออกมาสวยงามและปลอดภัยครับ

 

โดย นพ.คณิต  วิทยาวนิชชัย  ศัลยแพทย์เฉพาะทาง

https://www.facebook.com/Dr.KanitW

 

 

ติดต่อสอบถาม