fbpx

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดที่ดี ช่วยลดปัญหาความเสี่ยง จากการผ่าตัดได้จริงหรือ?

#การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดที่ดี ช่วยลดปัญหาความเสี่ยง จากการผ่าตัดได้จริงหรือ?

หมอตอบว่า จริงครับ และจริงที่สุด ในการตรวจสุขภาพก่อนการผ่าตัดใหญ่ เช่น ดึงหน้า เสริมหน้าอก ตัดไขมันหน้าท้อง แปลงเพศ คนไข้ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง ที่มีผลต่อการดมยาผ่าตัด การตรวจสุขภาพทำให้แพทย์ทราบว่าคนไข้มีความผิดปกติอะไรบ้าง สามารถทำการผ่าตัดได้หรือไม่ ซึ่งเบื้องต้นจะมีการตรวจเลือด ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC : Complete Blood Count), เกลือแร่หรือแร่ธาตุต่างๆ (Electrolyte) ในร่างกายว่าปกติไหม อาจมีการตรวจสอบไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis) หรือไวรัสHIV เพื่อป้องกันทีมงาน เจ้าหน้าที่ ศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัด หรือกรณีที่คนไข้มีโรคประจำตัวต้องแจ้งให้ศัลยแพทย์ทราบก่อน เพื่อจะได้ส่งตรวจหรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เช่น มีโรคหัวใจ, โรคเลือดหยุดยาก จำเป็นจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจหรือแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยของคนไข้ จึงต้องมีการวางแผนร่วมกัน เพื่อผลลัพธ์ที่ตรงใจ และปลอดภัยไปพร้อมกัน

“เพราะสวยทั้งที่ต้องสวยและปลอดภัยไปพร้อมๆกัน”

 

โดย นพ.คณิต  วิทยาวนิชชัย  ศัลยแพทย์เฉพาะทาง

https://www.facebook.com/Dr.KanitW

ติดต่อสอบถาม