fbpx

การร้อยไหมกับการดึงหน้าเกี่ยวข้องกันอย่างไร?

การร้อยไหมกับการดึงหน้าเกี่ยวข้องกันอย่างไร?

มีคนไข้ที่ผ่านการร้อยไหมมา จำนวนหนึ่งเข้ามาปรึกษาขอดึงหน้า เนื่องจากว่าหลังการร้อยไหม ยังเกิดการหย่อนคล้อยของใบหน้าร้อยไหมไปเท่าไรก็ไม่ตอบโจทย์เรื่องการหย่อนคล้อย แถมหน้ามีปัญหาหลังการร้อยไหม วิธีที่แก้ไขได้ดีที่สุด คือ การผ่าตัดดึงหน้า เพราะการดึงหน้าเป็นการเลาะชั้นผิวหนังและกล้ามเนื้อชั้นSMAS จะเปิดเข้าไปเห็นไหมได้ชัดเจนแก้ปัญหาได้ตรงจุดครับ

ดึงหน้าแล้วไม่เอาไหมออกได้หรือไม่?

หมอขออธิบายแยกเป็น 2 กรณี จะได้เข้าใจง่ายขึ้นครับ
1. กรณีที่ไม่มีเกิดปัญหาเกี่ยวกับไหม สำหรับคนที่ร้อยไหมมาแล้วไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการร้อยไหม การผ่าตัดดึงหน้าหมอจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับไหม ปล่อยให้คงสภาพอยู่อย่างนั้น ถ้าเป็นไหมละลายก็จะสลายไปตามระยะเวลา (ขึ้นอยู่กับการพูดคุยประเมินกันอีกทีด้วยครับว่าทำมานานหรือยัง ร้อยมากี่เส้น)

2.กรณีที่ร้อยไหมมาแล้วมีปัญหาที่หมอเห็นบ่อย ๆ อย่าง ร้อยมาแล้วมีลักษณะเป็นรอยเส้น เป็นรอยขึง เป็นรอยบุ๋ม หมอจะพิจารณาดึงไหมออกให้ ขึ้นอยู่กับว่าร้อยไหมแล้วเกิดปัญหาอะไรมากกว่า โดยหมอจะประเมินสภาพหน้า สภาพผิวจริง และคุยทำความเข้าใจก่อนทำการผ่าตัดและผลของการผ่าตัดทุกครั้ง ว่าการผ่าตัดสามารถแก้ไขในจุดไหนได้บ้าง และจุดไหนที่ไม่ช่วย

โดย นพ.คณิต  วิทยาวนิชชัย  ศัลยแพทย์เฉพาะทาง

https://www.facebook.com/Dr.KanitW

ติดต่อสอบถาม