fbpx

MAX Lift  คืออะไร ?

MAX Lift  คืออะไร ?

MAX Lift  คือการดึงหน้า  แต่จะเป็นเทคนิคเฉพาะที่คุณหมอคณิต    หลายคนคงสงสัยว่า ดึงหน้า #FaceLift เทคนิค #MAXLift คืออะไร  จะอธิบายสั้นๆ ให้เข้าใจง่ายคือ

M : Maximum คือการดึงเย็บกล้ามเนื้อ ดึงผิวหนัง ให้มีความตึงกระชับ เพื่อความอ่อนเยาว์ดูเป็นธรรมชาติ

A : Approach SMAS การดึงหน้านั้นหมอจะไม่ได้แค่ดึง ตัดและเย็บ แต่หมอจะต้องดูถึงโครงสร้างของใบหน้าว่าต้องเลาะหรือเก็บส่วนไหนบ้าง โดยการเลาะ กล้ามเนื้อเย็บชั้น SMAS ให้ตึงกระชับ ตรงกับความต้องการมากที่สุดเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาอ่อนเยาว์แต่ยังคงเป็นธรรมชาติ

X : Exclusive เพราะใบหน้าของแต่ละคนโครงสร้างและปัญหาไม่เหมือนกันทำให้การผ่าตัดแก้ไขดึงหน้าต่างกันไป ดังนั้นเทคนิคการผ่าตัดที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคลเพื่อให้เหมาะกับโครงหน้าจึงสำคัญเช่นกัน

ติดต่อสอบถาม